TỨ PHỦ LÀ GÌ – TAM PHỦ LÀ GÌ

         Tứ phủ là một tín ngưỡng nằm trong của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam. Tứ phủ bao gồm:

  • Thiên phủ : Các vị thánh  cai quản bầu trời, làm chủ các quyền năng mây mưa, gió bão, sấm chớp.
  • Nhạc phủ: Các vị thánh trông coi miền rừng núi, ban phát của cải cho chúng sinh.
  • Thuỷ phủ ( hay Thoải Phủ)  Các vị thánh trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp.
  • Địa phủ: Các vị thánh quản lí vùng đất đai, là nguồn gốc cho mọi sự sống.

Như vậy, Tam phủ là hệ thống của ba phủ: Thiên Phủ, Nhạc Phủ, và Thủy Phủ (Thoải Phủ).
.       Tứ Phủ là bao gồm Tam Phủ + Địa Phủ.
Trong đèn thờ Mẫu ta thường thấy thờ Tam Tòa Thánh Mẫu đó là các vị thánh mẫu đại diện cho Thiên Phủ, Nhạc Phủ, Thoải Phủ:

  •  Mẫu đệ Nhất ; Đại diện cho Thiên Phủ. Mẫu Đệ Nhất thường còn gọi là Mẫu Thượng Thiên.
  • Mẫu đệ Nhị : Đại diện cho Nhạc Phủ. Mẫu Đệ Nhị còn gọi là Mẫu Thượng Ngàn.
  •  Mẫu đệ Tam : Đại diện cho Thoải Phủ. Mẫu Đệ Tam còn gọi là Mẫu Thoải.

Mẫu Đệ Tứ còn gọi là Mẫu Địa. Mẫu Địa ít được thờ hơn và  thường thờ nơi quàn các vong linh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *