Đừng biến Phật thành kẻ hám lợi, hám danh

     Lời ban Biên tập:  Phật ở đâu, đến chùa để làm gì. Đó là điều mọi người luôn băn khoăn. Chúng tôi xin lược trích một bài viết của Tôn Minh về vấn đề này để các bạn tham khảo.

  Phật không ở chùa

        Phật trước đây trước khi hành hương và đi truyền giáo lý, đạo pháp đã ngồi 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề để triết nghiệm nhân sinh, quả nghiệp, luân hồi,…sau đó vì thấy những cảnh sống khổ cực của dân chúng và sai lạc của những đạo phái khác nên Đức Phật mới hành khất khắp nơi để truyền thụ giáo lý do mình giác ngộ nhằm diệt khổ đau và tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho nhân sinh.
Thái tử Tất Đạt Đa tu thiền dưới gốc cây Bồ Đề
        Đức Phật là một người đã được nhập cõi Niết Bàn khi chết và chuyển sang một kiếp khác mà vẫn tiếp tục việc phổ độ chúng sinh của mình.
       Người dân thì hay nói, Phật tại tâm, nhưng không hiểu cớ sao họ lại hay đến Chùa với sính lễ và các vật tế cúng để cầu xin gì ở Đức Phật? Phật đâu có ở Chùa, mà Phật ở trong chính bạn. Khi bạn giác ngộ rồi thì người ta lại càng không phải đến Chùa mới thấy Phật.
       Nguồn gốc của chùa chiền
       Ngày xưa, Đức Phật và các môn đệ thường tụ họp để bàn bạc và thảo luận về đạo pháp,  sau đó tỏa đi khắp muôn phương để truyền giảng đạo pháp. Những ngày đầu Tăng đoàn của Phật chưa có nơi tụ họp. Sau này, Ngài Cấp Cô Độc hiến dâng Đức Phật vườn Thượng Uyển để tăng đoàn đến tu tập và trao đổi dưới sự hướng dẫn của đức Thích Ca Mâu Ni. Đây là cơ sở hình thành và là căn cứ đầu tiên để nói lên nguồn gốc của Chùa.
      Chùa không phải là nơi ban tài, ban lộc
      Theo nguồn gốc của chùa thì chùa không phải là nơi ban phát những lợi lộc hay giải quyết các vấn đề về danh vọng, tiền tài, mà đó là nơi tu tập đạo pháp và dành cho những người đến đó để học về giáo lý, tu sửa tâm tính và tìm đến sự giác ngộ trong đời sống tinh thần. Tức là người ta đến Chùa chỉ để được nâng cao nhận thức của chính bản thân, đưa bản thân lên một cảnh giới cao hơn trong nhận thức để diệt trừ nguồn cơn của đau khổ trong đời sống, nhằm có một cuộc sống an lạc, dần tiến tới sự vô ngã, gieo nhân thiện để gặt quả (nghiệp) tốt, được luân hồi và tới cõi Niết bàn sau khi chết đi.
       Làm gì có thần phật nào lại ở Chùa và ban phát cho con người tìm đến đó những lợi lộc vật chất hay tính tư lợi hòng nâng mức sống và vị thế của bản thân họ. Không thần phật nào cần đến sính lễ hay đồ cúng tế, không thần phật nào khiến bạn trở nên tâm an khi chính tâm bạn không thiện và không có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về các triết lý của đạo Phật trong các lời răn, dạy của chính đức Phật.
      Đừng biến Phật thành kẻ hám lợi, hám danh
      Khi bạn đến Chùa mà còn sắm sính lễ, chuẩn bị tiền bạc hay lợi ích khác để đặt trên bàn và trước các bức tượng Phật, sau đó là gửi đi những lời khẩn cầu để được ban phát lợi lộc, làm cho thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt, được xoá bớt tội lỗi hay cầu cho tai qua nạn khỏi là đang phỉ báng và làm vấy bẩn các đức Phật và các đạo pháp mà Phật đã truyền thụ từ hàng ngàn năm nay.
     Đó là vấn đề của những con người không có hiểu biết về Phật pháp mà lại đi tìm Phật để giải quyết các vấn nạn trong đời thường bằng cách mua chuộc hoặc hối lộ thánh phật.
     Thật hết sức tội lỗi nếu đến chùa để biến Phật thành những kẻ hám lợi, hám danh để trao đổi, mua bán lợi ích của con người.
     Lời bàn của ban biên tập: Chúng ta đến chùa để cầu an, cầu lộc, cầu tài để tĩnh tâm, để có niềm tin trong cuộc sống. Vì thế, không nên đặt nặng về sính lễ khi đến chùa. Chỉ cần bạn đến với sự tâm thành là đủ. Phật ngự chính ngay tâm của các bạn. Chớ vì sính lễ mà biến mình thành kẻ hối lộ, mà biến Phật thành kẻ hám lợi hám danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *