Cô Bé Cây Xanh Bắc Giang

        Cô Bé Cây Xanh Bắc Giang được thờ tại Đền Cô Bé Cây Xanh, nằm trong Khu Du lịch Tâm linh Suối Mỡ.  Đền Cô Bé Cây Xanh nằm cách Đền Hạ Suối Mỡ chừng 2 km.

      Cô Bé Cây Xanh theo hầu Mẫu Thượng Ngàn với hiện thân là Quế Mỵ Nương Công chúa. Vì vậy, Cô Bé Cây Xanh còn được coi là một hiện thân của Cô Bé Thượng Ngàn.
Quế Mỵ Nương Công Chúa chính là Mẫu Thượng Ngàn được thờ tại các đền Hạ, đền Trung, đền Thượng trong Quần thể Du lịch Tâm linh Suối Mỡ.
      Đền Cô Bé Cây Xanh hiện là một ngôi đền nhỏ, nhưng uy nghi, linh thiêng.  Cung thờ chính là thờ Cô bé Cây Xanh. Phía sau tượng thờ của Cô là Tam Tòa Thánh Mẫu.
      Cô Bé Cây Xanh choàng xiêm y màu xanh ngự trong khám sơn son thiếp vàng.
       Các ban thờ của đền còn nhỏ và bài trí còn khá đơn sơ. Hiện nay, nhà đền đang chuẩn bị trùng tu cho khang trang, tố hảo hơn (dự kiến khởi công tháng 5 – 2016). Theo ban quản lý đền: Cung thờ Cô sẽ được mở rộng về phía sau và cơi nới cho cao hơn.
       Nghe nói đền Cô Bé Cây Xanh là một ngôi đền khá linh thiêng. Nếu ai có dịp qua khu du lịch tâm linh Suối Mỡ nên ghé qua đền Cô bé Cây xanh để xin lộc Cô và cung tiến để xây dựng đền Cô khang trang xứng với danh Cô Bé Thượng Ngàn.
       Cũng lưu ý thêm rằng: Cô Bé Cây Xanh ở Bắc Giang có sự tích khác với Cô Bé Cây Xanh – Tuyên Quang đó là hai hiện thân của Cô Bé Thượng Ngàn. Cũng nói thêm rằng Cô bé Thượng Ngàn có rất nhiều hiện thân như: Cô Bé Mỏ Than, Cố Bé Minh Lương, Cô Bé Chí Mìu, Cô Bé Suối Ngang, Cô Bé Đông Cuông…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *