Cô Bảy Mỏ Bạch – Cô Bảy Kim Giao

      Đền Mỏ Bạch ở Kim Giao, Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên là nơi thờ chính của Chầu Bảy và Cô Bảy. Vì thế Cô Bảy nơi đây được gọi là Cô Bảy Mỏ Bạch hay còn gọi là Cô bảy Kim Giao. Cô Bảy Mỏ Bạch chính là cô thứ bảy trong Tứ Phủ Thánh Cô.
Cổng đền Mỏ Bạch
Cổng đền Mỏ Bạch

Thần tích về Cô Bảy Mỏ bạch

        Cô Bảy Mỏ Bạch xuất thân là người dân tộc tại vùng Mỏ Bạch. Có tài liệu cho rằng cô là người dân tộc Mọi. Tuy nhiên, trong danh mục các dân tộc Việt Nam không thấy có dân tộc có tên là Mọi. Vì vậy, có khả năng Cô là người Nùng.
Các tài liệu về thần tích của cô hiện không có. Theo tương truyền thì Cô có công giúp dân khai phá, trồng trọt và có công đánh quan ngoại xâm, nhưng từ bao giờ và đánh giặc ngoại xâm từ thời nào không rõ.
Cô Bảy Mỏ Bạch được coi là thánh cô kề cận bên Chầu Bảy nên Cô cũng chính là Cô Bảy Kim Giao hay Cô Bảy Tiên La (khi Cô hầu Chầu Bảy tại đền Tiên La – Thái Bình).
      Cũng lưu ý thêm Cô Bảy Tân An là cô hầu cận Quan Hoàng Bảy chứ không phải Cô Bảy Mỏ Bạch.
       Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô Bảy rất ít ngự đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *