Trang viết xin giới thiệu với các bạn một số bài viết về Khu du lịch tâm linh điển hình ở miền bắc – Viêt Nam. Giới hạn giới thiệu chỉ bao gồm các bài viết trên Blog này:

   1. Khu du lịch thắng cảnh tâm linh đền Suối Mỡ (quần thể du lịch tâm linh Suối Mỡ)


Đây là khu du lịch thắng cảnh và tâm linh chủ yếu về Đạo Mẫu và Mẫu Thượng Ngàn . Để xem đầy đủ xin các bạn click vào đường link dưới đây:

                                  Khu du lịch thắng cảnh tâm linh đền Suối Mỡ

     2. Khu du lịch thắng cảnh tâm linh Tây Thiên ( Quần thể tâm linh Tây Thiên)


Đây là khu du lịch thắng cảnh và tâm linh chủ yếu về Đạo Phật, Quốc Mầu và Tứ Phủ. Để xem đầy đủ xin các bạn click vào đường link dưới đây:

Quần thể du lịch thắng cảnh tâm linh Tây Thiên
      3. Khu du lịch thắng cảnh tâm linh Hàn Sơn ( Quần thể tâm linh Hàn Sơn)

 

        Đây là khu du lịch thắng cảnh và tâm linh chủ yếu về Tứ Phủ. Để xem đầy đủ xin các bạn click vào đường link dưới đây:
                                   Khu du lịch tâm linh Hàn Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *